Hieronder vindt u de cijfers van Sporttop over het jaar 2019

Klik hier voor de volledige balans en de Staat van baten en lasten (winst- en verlies rekening)

CIJFERS SPORTTOP 2019


Kosten

Kosten talentenfonds          € 19.111

Kosten talentenbegeleiding € 81.415

Kantoorkosten                    € 1.314

Promotiekosten                 € 3.848

Algemene kosten       € 0

Totaal lasten               €105.688

Specificatie kosten talentbegeleiding

Talentbegeleiding                                    € 34.748

Duale Carrière                                          € 36.391

Talent events                                       € 636

Mentorentrainingen                            € 953

Kosten coördinatie bureau Sporttop   € 8.687
Totaal                                                       €81.415


De inkomsten van de Stichting bestaan voornamelijk uit donaties en bijdragen van strategische Partners die de Stichting een warm sportief hart toedragen. De uitgaven van de Stichting bestaan uit individuele financiële bijdragen aan talenten (Talentenfonds), kosten van de medewerkers van de Stichting die de talenten ondersteunen en de contacten met Partners onderhouden, alsmede het kosten van overkoepelende events die worden georganiseerd voor de talenten.